#
Loại xe
Nơi xuất phát
Nơi đến
Hành trình
Giá cước
Thời gian dự kiến
Thành viên
Lượt xem
1
TP.HCM
Long An
Đồng Nai
KCN Nhơn Trạch 3
Eco
5,300,000
19/05/2016 9:59:00 SA
advizor
739
2
TP.HCM
Long An
Đồng Nai
KCN Nhơn Trạch 3
Eco
5,300,000
19/05/2016 9:58:00 SA
advizor
816
3
TP.HCM
Quận 1
Bình Định
An Nhơn
Eco
30,000
21/05/2016 4:08:00 SA
duyhung2301
627