• Sales : 0908368856 - 0931108856 - 0908128856. Trucking : 0931785856. Accountant : 0931798856 - 0936312435
  • Đăng ký
  • Đăng Nhập

Go Green - Vận tải tiết kiệm

 Chính sách Go Green - Vận tải tiết kiệm là thông tin mà doanh nghiệp và các đối tác của chúng tôi muốn chia sẻ đến quý Khách hàng. Mục đích của dịch vụ này là đem đến giá cước rẻ và giảm tiêu hao nhiên liệu vô ích đối với xe giao hàng trên đường về.

Chia sẻ thông tin là trách nhiệm của doanh nghiệp và các đối tác nhằm nâng cao hiệu suất, lợi ích và lợi nhuận cho xã hội. 

- Đối với khách hàng: có thể xem thông tin trong menu EcoTrans và tìm kiếm thông tin phù hợp
- Đối với doanh nghiệp và đối tác: cập nhật thông tin kịp thời và liên tục cho khách hàng thông qua trang web này.

0908368856